تعداد واحدها

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی روانشناسی 144 واحد بشرح زیر است:
1-3-دروس عمومی 23 واحد
2-3-دروس پایه و اصلی شاخه های عمومی استشنائئ71واحد
3-3-دروس پایه واصلی گرایش بالینی 98 واحد
4-3- دروس اختصاصی شاخه های عمومی – استثنائی 40واحد
5-3- دروس اختصاص گرایش بالینی 13 واحد
6-3- دروس انتخابی برای شاخص ها و گرایش ها 10 واحد
توضیح اینکه مجموع دروس هر یک از شاخه های عمومی و استثنائی وهمچنین گرایش بالینی 144 واحد می باشد.

نقش و توانایی یا کارایی

دانشجوی فارغ التحصیل در شاخه روانشناسی کودکان استثنائی قادر خواهد بود تا حدی، کودکان استثنائی را تشخیص دهد و به آموزش و بازپروری آنها بپردازد. این گروه از دانشجویان میتوانند در انجام وظائف مربوط به نگهداری و آموزش کودکان استثنائی بطور موثر شرکت نمایند.
دانشجوی فارغ التحصیل درگرایش بالینی و شناخت روانشناسی عمومی میتواند فعالیتهای مقدماتی را در زمینه های تشخیص و درمان اختلالات روانی در موسسات عمومی و روانی و کلینکیهای روانپزشکی و سایر مراکز شبیه به آن عهده دار شوند و یا تدریس روانشناسی عمومی را در آموزش و پرورش بعهده گیرند و یا بعنوان روانشناس مدرسه در مدارس راهنمائی و ابتدائی همکاری داشته باشند.

ضرورت و توانایی

ضرورت تشکیل دوره های روانشناسی در دانشگاههای کشور ناشی از نیازهائی است که در موسسات و نهادهای مختلف اجتماعی ملاحظه میگردد و روانشناسان میتوانند درجهت رفع این نیازها و حل مشکلات مربوط به جامعه قدمهای موثری بردارند. مثلاً با توجه به مشکلات روز افزون کودکان و نوجوانان درجامعه امروزی، تشخیص و ایجاد امکانات برای آموزش کودکان کند ذهن بررسی و رفع مشکلات کودکان به نارسائیهای یادگیری شناخت و درمان کودکان و نوجوانان ناسازگار از جمله وظائف خاص است که روانشناسان میتوانند در مدارس با موسسات مربوط به این اطفال و نوجوانان بکار گیرند. همچنین به علت کمبود شدید متخصص در این زمینه ها و نیز به سبب پیدایش و گسترش روشهای درمانی جدید در اکثر مسائل روانی- اجتماعی مربوط به کودکان و نوجوانان، ضرورت دارد که تربیت روانشناسان در این رشته ها مورد توجه قرار گیرد.
موسساتی که این قبیل روانشناسان میتوانند درآنها انجام وظیفه نمایند عبارتند از: مدارس، پرورشگاهها، موسسات مخصوص آموزش و نگهداری افراد عقب مانده مراکز اصلاح و تربیت و ندامتگاهها، بیمارستانهای روانی موسسات توانبخشی و سایر مراکز نظیر مدارس نظیر چنین نقشی را روانشناسان میتوانند در مورد تشخیص، درمان و بازآموزی افراد بالغ نیز عهده گیرند. اگرچه در اغلب این موارد روانشناسان بعنوان عضوی از یک تیم شامل روانپزشک، پرستار، و مددکار اجتماعی کار خواهند کرد، ولی آموزش تخصصی آنها باید طوری باشد که بتوانند قسمت زیادی از مسئولیت ها را به تنهائی بر عهده گیرند. اهم این قبیل مسئولیتها عبارتند از: تشخیص نابهنجاری های رفتاری، درمان فردی و گروهی و مشاوره و راهنمائی و باز آموزی. مراکز که در حال حاضر میتوانند این قبیل روانشناسان را بکار گیرند عبارتند از: بیماریهای عمومی، بیمارستانهای وکلینیک های روانی، مراکز نگهداری بیماان و معلولین جسمی و روانی، مراکز کارآموزی، مراکز کودکان بزهکار، ندامتگاه و مراکز آموزشی.
علاوه بر فعالیتهای متخصصین رشته های مذکور در فوق، روانشناسان متخصص سایر رشته های روانشناسی میتوانند در سازمانهای مختلف لشگری وکشوری نقش مهمی بر عهده گیرند و بعضی اهداف و فعالیتهای این قبیل موسسات موثر باشند. مثلاً در تقسیم بندی و گروه بندی افراد در کارخانه ها

 

 علوم اقتصادي
ديباچه: آيا خياباني را مي شناسيد که در آن نانوايي, خواروبار فروشي, ميوه فروشي يا آرايشگاه نباشد؟ بي شک در هر خياباني مراکز خدماتي ياد شده و دهها واحد خدماتي ديگر به چشم مي خورد. اما چرا در حالي که هيچ سازمان يا نهادي مسوول ايجاد اين مراکز در خيابان هاي مختلف نيست ما در هر خياباني به واحدهاي فوق دسترسي داريم؟راستي چرا بسياري از واحدهاي خدماتي 50 سال پيش مثل لحاف  دوزي, چيني بندزني و حلبي سازي از بين رفته اند و در مقابل مغازه هاي تزئينات ساختماني و فروشگاه هاي لوازم صوتي و تصويري ايجاد شده است؟ علم اقتصاد به سوال هاي فوق پاسخ مي دهدو اين که در يک جامعه چه عواملي باعث تخصيص منابع مي شود. به عبارت ديگر علم اقتصاد، علم تخصيص بهينه منابع است. منابعي که کم يا محدود هستند. اين علم در مراکز آموزش عالي تحت عنوان رشته علوم اقتصادي ارائه مي شود. رشته اقتصاد در مقطع کارشناسي داراي شش شاخه اقتصاد نظري, بازرگاني, کشاورزي, پول و بانکداري, صنعتي و حمل و نقل است و داوطلبان هر سه گروه آزمايشي علوم رياضي و فني, علوم تجربي و علوم انساني مي توانند اين رشته را انتخاب کنند. البته براي داوطلبان علوم انساني شاخه اقتصاد نظري ارائه نشده است. اما به گفته استادان اين رشته تفاوت شاخه هاي مختلف اقتصاد در مقطع کارشناسي کمتر از 30 واحد درسي است و چون دانشجويان مي توانند 9 واحد اختياري خود را از شاخه ديگر انتخاب کنند، تفاوت قابل توجهي بين شاخه هاي مختلف اين رشته وجود ندارد. بويژه اين که بين دروس تخصصي هر شاخه نيز تشابه هاي بسياري وجود دارد براي مثال از يازده درس اختصاصي شاخه اقتصاد پول و بانکداري , چهار درس آن با شاخه اقتصاد بازرگاني مشترک است. با اين همه ما براي آشنايي شما با شاخه هاي رشته اقتصاد, به معرفي اجمالي آن ها مي پردازيم.شاخه اقتصاد نظري: هسته اصلي تئوري هاي اقتصادي مثل اقتصاد رياضي و اقتصاد سنجي در شاخه اقتصاد نظري مطالعه مي شود; يعني اين شاخه بيشتر جنبه انتزاعي و تئوري دارد و تاکيد آن بر روي تئوري هاي رياضي است و دانشجوي اقتصاد نظري کمتر پديده هايي از قبيل تجارت را مطالعه مي کند.

دروس تخصصي اقتصاد نظري :
اقتصاد کشاورزي, اقتصاد مديريت, اقتصاد رياضي, اقتصاد سنجي, تاريخ عقايد اقتصادي, برنامه ريزي اقتصادي, اقتصاد منابع .
شاخه اقتصاد بازرگاني:
اقتصاد بازرگاني يکي از شاخه هاي کاربردي اقتصاد است که در آن دانشجو با جنبه هاي توصيفي و تحليلي مديريت توليد, مديريت بازاريابي و کاربردهاي آن، قوانين و مقررات ماليات در ايران, انواع حسابرسي و اصول حسابداري آشنا مي شود. همچنين با استفاده از يک سري مدل هاي تصميم گيري و متدهاي کمي, تعيين خط مشي مطلوب را در مسائلي که يک مدير با آن مواجه مي شود، فرا مي گيرد.

دروس تخصصي اقتصاد بازرگاني :
اقتصاد مديريت, روش هاي مقداري در بازرگاني, مديريت توليد, ارزيابي طرح هاي اقتصادي, حسابداري شرکت ها, حسابداري صنعتي, اصول بازاريابي, اصول بيمه, مديريت مالي.
شاخه اقتصاد صنعتي: در شاخه اقتصاد صنعتي دانشجويان طي چند واحد با ساختار بازار صنعت, بازرگاني بين المللي, منافع و مضرات انحصار, سياست رقابت, منافع مصرف کننده, هزينه ها و حقوق و مقررات کاري که تنظيم کننده روابط بين کارگران و کارفرمايان است, آشنا مي شوند.

دروس مشترک در همه شاخه هاي علوم اقتصادي :
زبان خارجه تخصصي, اصول سازماني و مديريت, حقوق تجارت, مباني جامعه شناسي, رياضيات, آمار, روش تحقيق, اصول حسابداري, جغرافياي اقتصادي ايران, اقتصاد خرد, اقتصاد کلان, پول و بانکداري, مباني فقهي اقتصاد صدر اسلام, نظام هاي اقتصادي, تجارت بين الملل, اقتصاد توسعه, اقتصاد ايران.

دروس تخصصي اقتصاد نظري :
اقتصاد صنعتي, حسابداري شرکت ها, حسابداري صنعتي, اقتصاد منابع, مديريت توليد, ارزيابي طرح هاي اقتصادي, اقتصاد سنجي, حقوق کار و روابط صنعتي, پژوهش عملياتي.
شاخه اقتصاد پول و بانکداري: دانشجويان اين شاخه با نحوه عملکرد بانک هاي داخلي و خارجي, اسناد اعتباري ارزي, سياست هاي پولي و مالي به عنوان مهم ترين سياست هاي تثبيت اقتصادي و چگونگي تجزيه و تحليل صورت حساب هاي مالي آشنا مي شوند.
دروس تخصصي اقتصاد پول و بانکداري :
عمليات بانکي داخلي, عمليات بانکي خارجي, سياست هاي پولي و مالي, بانکداري اسلامي, روش هاي مقداري در بازرگاني, سازمان هاي پولي و مالي بين المللي, حسابداري شرکت ها, تجزيه و تحليل صورت هاي مالي, ارزيابي طرح هاي اقتصادي, تامين منابع مالي و بورس اوراق بهادار, مديريت مالي.
شاخه اقتصاد کشاورزي: دانشجويان اين شاخه, اقتصادي را که به محصولات کشاورزي و زمين و زراعت باز مي گردد, مطالعه مي کنند. زيرا بازار محصولات کشاورزي به دليل اين که در بسياري از موارد، پيوستگي توليد را ندارد همچنين متغيرهايي مثل آب و هوا و خاک در آن اثر عمده اي مي گذارد, به مطالعه تخصصي و ويژه اي نيازمند است; يعني کارشناس اقتصادي اين بخش بايد علاوه بر آشنايي با اصول و مباني علم اقتصاد, با مسائل کشاورزي از قبيل توليد کشاورزي و بازارهاي محصولات کشاورزي آشنايي داشته باشد.

دروس تخصصي اقتصاد کشاورزي :
اقتصاد کشاورزي, توسعه و سياست کشاورزي, اقتصاد منابع, اقتصاد سنجي, ارزيابي طرح هاي اقتصادي, بازاريابي محصولات کشاورزي, مديريت مزرعه, جامعه شناسي روستايي, پژوهش عملياتي.
توانايي هاي لازم :
در مقطع متوسطه, کتاب اقتصاد تنها براي دانش آموزان رشته علوم انساني ارائه شده است و چون مباحث اين کتاب جنبه حفظي دارد, بسياري از داوطلبان آزمون سراسري تصور مي کنند که براي موفقيت در رشته اقتصاد بايد حافظه قوي داشت تا بتوان مفاهيم و نظريه هاي متعدد را حفظ کرد. در حالي که به گفته استادان و دانشجويان اين رشته, دانشجوي اقتصاد بيش از هر چيز بايد در درس رياضي قوي باشد تا بتواند در اين رشته موفق گردد.همچنين دانشجوي اقتصاد لازم است که به مباحث اجتماعي علاقه مند بوده و الفباي جامعه شناسي, علوم سياسي و روانشناسي را بداند چون اقتصاد يک حلقه از علوم اجتماعي است و زنجيره علوم اجتماعي نيز به هم مرتبط است.
موقعيت شغلي در ايران :
دانشجويان دوره کارشناسي اقتصاد بيشتر اطلاعات اوليه و پايه را مطالعه مي کنند در نتيجه نبايد انتظار داشته باشند که پس از فارغ التحصيلي به طور تخصصي و کاربردي فعاليت نمايند مگر دانشجوياني که خودشان مطالعه و فعاليت بيشتري داشته و تئوري هايي را که مطالعه مي کنند, به کار نيز مي گيرند. يعني مي توانند مدلهاي اقتصادي نوشته, تجزيه و تحليل کرده و پيشنهادهاي تازه اي براي رفع مشکلات اقتصادي موسسه و سازمان هاي مختلف ارائه دهند.البته اين به آن معنا نيست که در حال حاضر فارغ التحصيلان اين رشته بازار کار ندارند بلکه مي توانند در بخش هاي مختلف وزارت اقتصاد مثل بخش ماليات, وزارت صنايع, سازمان برنامه و بودجه, بانک مرکزي و مرکز آمار فعاليت کنند و مهمتر از همه اينکه حتي اگر فارغ  التحصيلان اقتصاد در رشته تخصصي خود فعاليت نکنند, به دليل داشتن ذهني باز و تحليل گر و آشنايي صحيح با مسائل و مباحث اقتصادي, نگاه کارشناسانه اي نسبت به جامعه و پيرامون خود دارند و مي توانند در هر شغلي موفق و کارآمد باشند.

معرفی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی - مقطع کارشناسی ارشد

تربیت بدنی و علوم ورزشی یکی از شاخه های علوم انسانی است که از جهات مختلف با علوم پایه و علوم تندرستی پیوند یافته و مالاً اثر و نقش آن در رابطه بسیار توانبخشی و بهسازی جسمی و روانی افراد جامعه غیر قابل انکار است و در نظام جمهوری اسلامی ایران از جایگاه و منزلت ویژه ای برخوردار میباشد. دامنه فعالیت و کارآئی تربیت بدنی و علوم ورزشی در امر آموزش و پرورش و بهداشت فردی و اجتماعی بسیار وسیع و گسترده است بطوری که تمام گروههای سنی را، از بیش از تولد تا دوره سالخوردگی و کهولت در بر میگیرد. علاوه بر این ترتیب بدنی و ورزش بعنوان یک عامل پیشگیرنده از بروز برخی از ناراحتی ها و عوارض جسمی و روحی نیز مورد توجه بوده و ثابت شده است که از پیشگیرنده از بروز برخی از ناراحتی ها و عوارض جسمی و روحی نیز مورد بوده و ثابت شده است که از پیشروی پاره ای از بیماریها مانند امراض قند و نارسائی های قبلی – عروقی جلوگیری بعمل میاورد. با عانایت به این مهم و بمنظور تحقیق بخشیدن به بند سه از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی تربیت بدنی نیروی انسانی متعهد و متخصص در این رشته ضروری است

طول دوره تحصیل

دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی وعلوم ورزشی ناپیوسته است و طول متوسط دوره برای دانشجویان تمام وقت 2 تا 5/2 سال شامل 4 تا 5 نیمسال تحصیلی نظام آموزشی آن مطابق ائین نامه ها و مصوبات شورایعالی برنامه ریزی میباشد.
دروس این دوره عمدتاً جنبه نظری و پژوهشی دارد. طول هر نیسمال تحصیلی 17 هفته آموزش کامل است هر واحد درس نظری دارد به مدت 17 ساعت و هر واحد درس عملی به مدت 34 ساعت در طول نیمسال تعلیم داده میشود.

تعداد واحدها

برنامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی وعلوم ورزشی ناپیوسته و مشتمل بر 38 واحد نیسمالی به شرح زیر میباشد:
- دروس راهنمایی و تخصصی 22 واحد
- دروس انتخابی 6 واحد
- سمینار و رساله 6 واحد
کاروزی 4 واحد
دروس پیش نیاز : دانشجویان موظفند طبق آیین نامه های مصوب وزارت فرهنگ آموزش عالی و با در نظر گروه آموزشی مربوطه دروس پیش نیاز را انتخاب و با موفقیت بگذرانند

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان این دوره قادر به انجام فعالیت های زیر خواهند بود:
1- تدریس دروس تخصصی تربیت بدنی در دوره کاردانی
2- تدریس درس تربیت بدنی و ورزش عمومی دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
3- برنامه ریزی و مدیریت آموزشی در تربیت بدنی دانشگاهها و مراکز آموزش تربیت بدنی
4- تدریس دروس نظری و عملی اختصاص ورزش در دوره های تربیت مربی ورزش
5- برنامه ریزی و مدیریت در تربیت بدنی سازمانهای ورزشی کشور نهادهای انقلابی و بخش خصوصی
6- انجام تحقیق در مسائل تربیت بدنی و ورزش در مراکز تحقیقی و دانشگاهها
7- تدریس در موسسات آموزش عالی برای تربیت متخصصان و معلمان تربیت بدنی در سطح کارشناسی.

ضرورت و توانایی

با توجه به موارد زیر ضرورت و اهمیت تشکیل این دوره به منظور تربیت کارشناسان ارشد تربیت بدنی وعلوم ورزشی روشن می شود.
1- دانشگاهها و مراکز تربیت معلم به مدرسان و معلمانی احتیاج دارند که سطح علم و دانش عملی آنان متخصص میراث فرهنگی در زمینه تربیت بدنی و ورزش به نسل های آینده باشد.
2- دستیابی به معیارها و ملاکهای ورزشی در سطح بین المللی بدون کاربرد نتایج علوم در تربیت بدنی و وجود متخصصین متعهد در این زمینه عملی نیست.
3- برنامه ریزی در هر یک از بخشهای اجتماعی و فرهنگی منجمله در تربیت بدنی و ورزش ابعاد مختلفی دارد و نمی توان برنامه ریزی تربیت بدنی و ورزش را در نظام برنامه ریزی آموزشی جمهوری اسلامی ایران نادیده گرفتتاريخ : سه شنبه ۵ بهمن۱۳۸۹ | 18 PM | نویسنده : فاطمه سلیمانی{دبیرستان دخترانه شاهد} |